Rekrutacja 2018   PODANIE


  XX Powiatowe Święto Sportu


  Przemarsz z okazji Dni Lubrańca

  Tegoroczne obchody Dni Lubrańca, które odbywały się w dniach 2-4 czerwca,  były dla naszej szkoły kolejną okazją do zaprezentowania się w środowisku lokalnym. W czasie sobotnich uroczystości na Stadionie Miejskim uczennice z  ZS w Marysinie  odebrały z rąk pana Burmistrza symboliczny klucz do miasta. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne szkoły, na którym można było kupić ciasto lub chleb ze smalcem i ogórkiem. A to wszystko za sprawą rodziców i pracowników szkoły, którzy upiekli słodkości i Piekarni Kujawskiej z Boniewa, która podarowała nam pieczywo. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zasiliły nasze stypendialne konto założone w ramach programu Fundacji Świętego Mikołaja. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować stoisko promocyjne i towarzyszyli nam na stadionie. Podziękowania kierujemy do pani dyrektor, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz dziewcząt z klasy II TE, które pełniły rolę wolontariuszek. Były to Dominika Pasturska, Karolina Nowak, Adrianna Banasiak i Aleksandra Konopska. Ostatnim elementem Dni Lubrańca była poniedziałkowa Biało – Czerwona Parada Młodości i kończąca ją impreza plenerowa na muszli koncertowej. W patriotycznym przemarszu również nie zabrakło młodzieży z Marysina. W czasie spotkania wszystkich szkół nad Dunajem nasza szkoła po raz kolejny miała możliwość zaprezentowania się. Grupa uczniów klas logistycznych przedstawiła elementy musztry, a uczennice klasy III TE, Joanna Wysocka i Natalia Lewandowska, przy aktorsko – tanecznym wsparciu dziewcząt z klasy II TE zaśpiewały piosenki.

  Agnieszka Rewers


  Zagraniczne staże zawodowe dla naszych uczniów!

  Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty.”

  TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

  01.09.2018 - 31.08.2019

  Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizować będzie projekt staży zawodowych w ramach programu Erasmus+! W ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty.” 40 uczniów z kierunków technik logistyk i technik ekonomista weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Grecji! Uczniowie będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje językowe (w zakresie słownictwa branżowego oraz komunikacji), kompetencje kulturowe (otwartość na nowe kultury, mobilność zawodowa) oraz kompetencje zawodowe (specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie praktyczne).

  Po zakończonym stażu wszyscy uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje zawodowe – wydany w dwóch wersjach językowych (angielskiej i polskiej) Certyfikat Europass-Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez przedsiębiorstwa przyjmujące uczniów na zagraniczny staż.

  Więcej informacji wkrótce!


  Regionalne obchody 100-lecia niepodległości

  W poniedziałek 14 maja 2018 roku delegacja klas mundurowych naszej szkoły skorzystała z zaproszenia Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego i wzięła udział w zorganizowanej w Toruniu inauguracji regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Najpierw młodzież wraz z opiekunem, panią Agnieszką Rewers i panią dyrektor Magdaleną Twardowską wysłuchała konferencji poświęconej Janowi Pawłowi II, który jest patronem naszego województwa. Kolejnym punktem obchodów było uczestnictwo w uroczystej sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się przed Urzędem Marszałkowskim. Zebrani mogli zobaczyć inscenizację wizyt w regionie marszałka Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, a także wysłuchać recytacji fragmentów "Pana Tadeusza" językiem Polaków z Wileńszczyzny oraz występu m.in. orkiestry wojskowej z Torunia. W czasie tych uroczystości rozpoczęto również akcja zbierania wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podpisów pod "Deklaracją z okazji 100. rocznicy odzyskania nieodległości przez Polskę". Nasze uczestnictwo w toruńskich uroczystościach związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości wpisuje się w realizowany w Marysinie program edukacyjny Szkoła Niepodległej, jest również okazją do kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych.


  100 lat artylerii w wolnej Polsce

  10.05.2018r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Adama Kapelińskiego skorzystali z zaproszenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia i wzięli udział w szkoleniu proobronnym "100 lat artylerii w wolnej Polsce" skierowanym do uczniów klas mundurowych. Na terenie jednostki w Toruniu młodzież miała okazję m.in. zapoznać się ze sprzętem wojskowym, wzbogacić wiedzę z zakresu topografii, historii artylerii, udzielania pierwszej pomocy czy zasad określania odległości w terenie. Sympatycznym zakończeniem dnia była grochówka na żołnierskiej stołówce.


  Gminne obchody rocznicowe

  Już tradycją jest udział naszej szkoły w gminnych obchodach świąt patriotycznych. W tym roku w uroczystościach związanych uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w Lubrańcu udział wzięli uczniowie klasy III logistycznej mundurowej: Natalia Nowakowska, Dominika Kułakowska, Jakub Wesołowski, którzy pełnili wartę pod pomnikiem i na cmentarzu. W poczcie sztandarowym naszą szkołę reprezentowali: Dominika Pasturska, Natalia Lewandowska  i Patryk Niewiadomski, natomiast Lidia Sławianowska, Joanna Wysocka i Klaudia Lewandowska składały kwiaty pod pomnikiem. Opiekę nad uczniami tego dnia sprawowały: p. Małgorzata Szulc i p. Magdalena Łukasik.


  Rocznica Konstytucji 3 Maja

  26 kwietnia 2017 r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie Zespołu Szkół im Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie przygotowali część artystyczną.  Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Wszystkim obecnym na apelu uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia Po zakończeniu apelu  zabrała głos pani dyrektor Magdalena Twardowska. Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły. 

  Aleksandra Orlińska


  Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej

  W dniu 20.04.2018r w Choceniu odbył się powiatowy Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej. Celem olimpiady jest upowszechnienie i pogłębienie w formie teoretycznej i praktycznej wiedzy o Obronie Cywilnej. Uczniowie rozwiązywali test, następnie przedstawiali swoje umiejętności w części praktycznej dotyczącej udzielania pierwszej pomocy. Naszą szkołę naszą reprezentowały: Dominika Pasturska i Lidia Orzechowska.


  Uczniowie w siedzibie Banku

  18.04.2018r. uczniowie z klas trzecich technikum  pod opieką p. Małgorzaty Szulc  odwiedzili Bank Spółdzielczy w Lubrańcu. W czasie prezentacji zapoznali się z elementami i zasadami funkcjonowania systemu  bankowego w Polsce. Dowiedzieli się o ofercie  Banku skierowanej dla osób fizycznych, rolników i przedsiębiorców oraz młodzieży. Przedstawiona została oferta usług skierowanych  przez Bank dla młodzieży:  konto „Junior„ oraz  „Żak”. Zostali również oprowadzeni po placówce oraz zapoznali się z działaniem bankomatu. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali  słodycze  oraz długopisy z logo Banku. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie oraz za to, że mogliśmy  zobaczyć „od środka” pracę w Banku.

  Małgorzata Szulc


  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

  Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.pl.

  20 kwietnia 2018 r. odbywały się eliminacje okręgowe XLII OWiUR okręgu bydgoskiego (województwo pomorskie i kujawsko pomorskie) w Zespole  Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie niedaleko Bydgoszczy. Jak co roku  uczniowie  odpowiadali na 60 pytań testowych i podchodzili do etapu praktycznego złożonego z 3 zadań.  Uczniowie rywalizowali w 6 blokach tematycznych. O zakwalifikowanie się do eliminacji centralnych OWiUR-u walczyło 115 uczniów z różnych szkół, ale tylko 16 z nich miało szansę na otrzymanie dyplomu. Naszą szkołę w bloku Agrobiznes, reprezentowała Paulina Kosmalska z klasy III Technikum Ekonomicznego, która wygrała etap szkolny i  rywalizowała z uczniami innych szkół w etapie okręgowym. Zadania nie należały do łatwych a poziom wiedzy wszystkich uczestników był bardzo wysoki. Paulina zaprezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności ale nie zakwalifikowała się do etapu centralnego Finaliści otrzymali dyplomy i  wartościowe nagrody rzeczowe.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  Jolanta Wróblewska


  "Żonkile" Akcja społeczno - edukacyjna

  Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji społeczno - edukacyjnej "Żonkile" organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jej celem jest upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W ramach tej akcji młodzież obejrzała film pt."Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943". Symbolem pamięci o tym największym zbrojnym zrywie Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniu miejskim w okupowanej Europie są żonkile. Stało się tak za sprawą Marka Edelmana, ostatniego dowódcy ŻOB. Co roku 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał on bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil - także w wersji papierowej - stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.


  Centrum Szkolenia Logistyki musztruje

  W poniedziałek 16 kwietnia młodzież klas logistycznych mundurowych z Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie uczestniczyła w zajęciach z musztry indywidualnej prowadzonych przez instruktorów z Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. Uczniowie zostali podzielni na 3 grupy i pod okiem żołnierzy ćwiczyli m.in. sprawne zajmowanie miejsca w szyku podczas zbiórek w szeregu, dwuszeregu, kolumnie marszowej, marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w miejscu i w marszu, oddawanie honorów (salutowanie). Zajęcia odbywały się w ramach porozumienia o współpracy podpisanego między szkołą w Marysinie a jednostką z Grudziądza. To nie ostatnie tego typu działania w trwającym roku szkolnym – kolejne zaplanowane są na koniec kwietnia.


  Sukcesy naszych uczennic

  W dniu 11 kwietnia 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny oraz Konkursy: „Polska w XX-leciu międzywojennym i Konkurs Recytatorski Poezji Z. Herberta”. Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie ortograficznym oraz w konkursie wiedzy o Polsce w okresie XX-lecia  międzywojennego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że  Mistrzem Ortografii  została Wiktoria Stęczna – uczennica klasy II Technikum Ekonomicznego. II miejsce w konkursie wiedzy o Polsce w XX-leciu międzywojennym zajęła Aneta Ratecka - uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego.

  Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

  Elżbieta Bernaciak


  Marysin na niebiesko

  2 kwietnia nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Młodzież ubrana na niebiesko nie tylko pozowała do zdjęcia, ale również, a może - zwłaszcza - nabierała na zajęciach z pedagogiem świadomości, czym tak naprawdę jest autyzm.

   


  Warta przy grobie Pana Jezusa


  Finał konkursu "Wiedza z Rachunkowości"

  27 marca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku odbyło się rozstrzygnięcie III Regionalnego Konkursu "Wiedza z rachunkowości". W konkursie naszą szkołę reprezentowały: Magdalena Wiśniewska, Malwina Lipska, Romana Marciniak. Dziewczyny otrzymały dyplomy i upominki za udział w konkursie. Malwina Lipska znalazła się wśród wyróżnionych, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Małgorzata Lewandowska


  Stypendium św. Mikołaja

  Szkoła przystąpiła do programu stypendialnego pod patronetem MEN "Stypendia św. Mikołaja" stworzony po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia  dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu i aktywnego wspierania naszej młodzieży w osiąganiu celów. Więcej o akcji oraz profil szkoły w programie.


  Szkolny etap konkursu "Informiada"

  We wtorek 27 marca w naszej szkole odbył się I etap konkursu informatycznego Informiada, organizowanego przez PWSZ we Włocławku. W komputerowych zmaganiach brało udział 11 uczniów z klas I i II. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna była p. Jolanta Wróblewska.

   

   

   


  Szkolna Liga Strzelecka

  W poniedziałek 26 marca w Kłodawie odbyły się ostatnie w tym sezonie zawody w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej, obejmującej szkoły z województw kujawsko - pomorskiego oraz wielkopolskiego. Naszą szkołę w tej rywalizacji reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Wesołowski, Patrycja Rojewska, Karolina Nowak, Szymon Kaczmarek i Patryk Sikorski. Nasi strzelcy radzą sobie coraz lepiej, nabierają doświadczenia i umiejętności. Liczymy, że kolejny sezon Ligi przyniesie jeszcze większe sukcesy.


  Szkoła w konkursie "Szkoła Niepodległej"


  Nagrody w konkursie

  Dnia 15.03.2018 uczniowie z naszej szkoły wraz z opiekunem p. Iwoną Mętlewicz udali się do Włocławka na galę rozdania nagród w konkursach zorganizowanych przez KPCEN z okazji XIV Narodowego Dnia Życia i Świętości Życia. Spośród naszych uczniów wyróżnienie w kategorii literackiej „Bezdomność może dotyczyć wszystkich” otrzymali: Patryk Małecki z kl. ITE, Martyna Głowacka z kl. ITE i Marietta Krajewska z kl. III TE oraz nagrodę w kategorii plastycznej - Logo Schroniska dla Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi otrzymała Dominika Pasturska z kl. II TE.


  Logistycy z wizytą w piekarni

  W dniu 27 marca 2018 r. grupa uczniów z  kl. III TL wraz z opiekunem p. Małgorzatą Szulc udała się do  Piekarni Kujawskiej w Boniewie. Dzięki fachowym wyjaśnieniom właściciela p. Juliusza Generta młodzież zapoznała się z procesem produkcyjnym pieczywa (chleba, bułek i innych wyrobów piekarniczych). Uczniowie dowiedzieli się o tym, jak się piecze chleb bez „ulepszaczy”  tylko z naturalnych składników. Na koniec zostaliśmy poczęstowani pysznymi pączkami. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość zorganizowania wycieczki, za życzliwe przyjęcie i zapoznanie z tajnikami wypieku chleba.

  Małgorzata Szulc


  Konkurs - "RAZEM UCZYMY SIĘ EKONOMII"

  W czwartek 22 marca 2018 roku odbyła się w naszej szkole I edycja skierowanego do uczniów klas gimnazjalnych konkursu "Razem uczymy się ekonomii". W rywalizacji wzięła udział młodzież z 4 szkół: Boniewa, Izbicy Kujawskiej, Kruszyna i Lubrańca. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu ekonomii z elementami prawa składający się z 30 pytań. Zadania konkursowe obejmowały treści przewidziane do realizacji w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie na etapie gimnazjalnym. Po podliczeniu punktów okazało się, że największą wiedzą wykazały się uczennice z Kruszyna:  I miejsca zajęła Katarzyna Jaroszewska,a II - Gabriela Szylar. III miejsce przypadło w udziale uczniowi z Lubrańca -Jakubowi Aleksińskiemu. Gratulujemy zwycięzcom, a tych, którym nie udało się stanąć na konkursowym podium pocieszamy, że za rok kolejna edycja konkursu i kolejna możliwość zdobycia tytułu laureata. Konkurs przygotowały panie Jadwiga Kordylak, Małgorzata Lewandowska i Małgorzata Szulc. Pani dyrektor Magdalena Twardowska każdemu z uczestników wręczyła dyplom uczestnictwa oraz zestaw upominków, laureaci natomiast otrzymali nagrody rzeczowe, za których ufundowanie serdecznie dziękujemy Rada Rodziców.

  Agnieszka Rewers


  Konkurs Języków Obcych

  Dnia 21.03.2018r. w ZS im. Władysława Reymonta w Chodczu odbył się IX Powiatowy Konkurs Języków Obcych. Naszą szkołę reprezentowały Wiktoria Stęczna z kl. IITE oraz Aneta Ratecka z kl. IIITE. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej dziewczyny rozwiązywały test dotyczący krajoznawstwa państw niemiecko- i anglojęzycznych, w drugiej odpowiadały na 3 pytania o tej samej tematyce. Uczennice zajęły wysokie III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języków obcych.

  Wioletta Marcińska


  Wiosna w Marysinie

  Od wielu lat w naszej szkole zgodnie z tradycją świętujemy nadejście Wiosny. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły czy wdrażanie do zdrowej rywalizacji poprzez udział w Wiosennym Turnieju Klas. Były wiosenne kanapki, stroje i konkursy także związane ze szkołą, jej budynkiem, patronką i historią. Turniej wygrała klasa II TE, drugie miejsce zdobyła klasa IV TL, a trzecie przypadło klasie III TL. Uczniom z pozostałych klas bardzo dziękujemy za udział w wiosennych potyczkach. A klasie I za przeprowadzenie lekcji na wesoło. Rozstrzygnięto też konkurs plastyczny i literacki, ogłoszone z okazji 105-lecia istnienia naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wiosennego turnieju.


  "Stoły Wielkanocne na Kujawach"

  W niedzielę 18 marca w Baruchowie odbyła się XX edycja Powiatowej Wystawy "Stoły Wielkanocne na Kujawach". Tradycyjnie już brała w niej także udział reprezentacja naszej szkoły. Przygotowaniem potraw i dekoracji na wystawowy stół zajął się zwłaszcza zespół uczennic klasy II Technikum Ekonomicznego w składzie: Dominika Pasturska, Karolina Kędzierska, Lidia Sławianowska, Lidia Orzechowska i Karolina Nowak. Swój wkład w wykonanie wielkanocnych przysmaków miały również nasze panie woźne. Oprócz młodzieży naszą szkołę na wystawie reprezentowała pani dyrektor oraz panie Małgorzata Lewandowska, Jadwiga Kordylak i Agnieszka Rewers, które także przygotowały różne świąteczne dania. Marysiński stół mógł kusić odwiedzających wystawę bogactwem smaków i kolorów dzięki funduszom zapewnionym przez Radę Rodziców, za które bardzo dziękujemy.

  Agnieszka Rewers


  Uczniowie na seminarium w Toruniu

  Dnia 15 marca 2018 roku dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 5 uczniów z klasy I Technikum Logistycznego: Jakub Tomporek, Jakub Andrusiewicz, Jakub Kubacki, Maksymilian Kubicki i Bartłomiej Lewandowski uczestniczyli w seminarium nt. ”100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę”. W spotkaniu brało udział 10 szkół z województwa kujawsko - pomorskiego.


  Konkurs Młodych Logistyków

  Uczniowie klas logistycznych: Sandra Pniewska, Damian Janicki, Patryk Sikorski z klasy III technikum logistycznego i Michał Gabrysiak z klasy II technikum logistycznego wzięli udział w finale trzeciej edycji Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków. Organizatorami przedsięwzięcia był Instytut Logistyki i Techniki Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Konkurs obejmował wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, transportu i spedycji, a celem przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowania tematyką logistyczną. III Regionalny Konkurs Młodych Logistyków składał się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych przeprowadzonych w styczniu oraz II etapu, który odbył się 16 marca 2018 roku w siedzibie Uczelni we Włocławku. Wysoki standard wymagań spowodował, że eliminacje przeszły tylko 44 osoby; wśród nich czworo uczniów z Marysina. Dla szkoły to duże wyróżnienie, ponieważ nasi uczniowie dopiero zgłębiają arkana wiedzy z logistyki. Wszyscy uczestnicy finału w ramach wyróżnienia wyjechali na wycieczkę do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Nasi finaliści zostali wyróżnieni przez Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej 15% bonifikatą w opłatach czesnego w przypadku podjęcia nauki na tej uczelni.

   


  Olimpiada Solidarności

  W dniu 15 marca 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się wojewódzki etap piątej edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego pod hasłem „Olimpiada Solidarności, dwie dekady historii”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Centrum Solidarności. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy III E – Paulina Kosmalska i Marietta Krajewska. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy historycznej o Polsce lat 1970-1990. Uczennice po dzielnej walce otrzymały  dyplomy i pamiątkowe nagrody.

  Aleksandra Orlińska 


  Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim

  14 marca 2018 r., o godz. 12.00 w Bydgoszczy odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III TE, Paulina Kosmalska i Marietta Krajewska, które zakwalifikowały się do etapu międzyszkolnego. Czekamy z niecierpliwością na wyniki i życzymy dziewczynom powodzenia.

   

  Aleksandra Orlińska


  Maturzyści w Częstochowie

  W środę 14.03.2018r. uczniowie klas maturalnych wraz z opiekunami p. Iwoną Mętlewicz i p. Agnieszką Rewers uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.  Tegoroczne pielgrzymowanie przebiegało pod hasłem roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązując do tego hasła, ks. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej i jednocześnie dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej na początku spotkania pozdrowił tych, którzy przybyli na Jasną Górę, aby Bogu polecać swoją przyszłość i prosić o światło Ducha Świętego na czas egzaminu dojrzałości.

  Podczas konferencji, która stanowiła pierwszy punkt spotkania, świadectwem swojej wiary dzielił się z młodymi ks. Jakub Bartczak,znany m.in. z ewangelizowania rapem. Zwrócił on uwagę na rolę i znaczenie Ducha Świętego, szczególnie w trudnych wydarzeniach, które mają miejsce w życiu każdego człowieka. Ksiądz Jakub prosił, by maturzyści pamiętali, że główny nurt życia człowieka wierzącego stanowi krzyż i przybity do niego Jezus. Po zakończonej konferencji pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej oraz w Eucharystii sprawowanych w bazylice jasnogórskiej. Spotkanie zakończono poświęceniem pamiątkowych różańców i uroczystym zawierzeniem Matce Bożej. Ubogaceni modlitwą, napełnieni wiarą i nadzieją czekamy na egzaminy maturalne.

  Iwona Mętlewicz


  Wiedza z rachunkowości

  13 marca 2018 r. uczennice klasy IV TE – Magdalena Wiśniewska, Malwina Lipska i Romana Marciniak wzięły udział w III Regionalnym Konkursie „Wiedza z rachunkowości”. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy we Włocławku i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań problematyką rachunkowości i finansów oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie. Konkurs odbył się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych, składał się z dwóch części: 20 pytań testowych i dwóch zadań sytuacyjnych. Wyniki będą ogłoszone 27 marca 2018 r. a więc trzymamy kciuki.

  Małgorzata Lewandowska
  ARCHIWUM


  Wiosna w Grecji 2017 - praktyki zawodowe grupa 2

  Zagraniczne praktyki zawodowe to cykl wyjazdów w jakich nasza młodzież uczestniczy już od trzech lat. W tym czasie odbyło się osiem wyjazdów, w których mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. To ogromna szansa oraz pomoc w kształceniu młodzieży. Zdobywają nie tylko wiedzę, umiejętności, ale i doświadczenie zawodowe. Poznają historię, kulturę i obyczaje krain jakie odwiedzają. W czasie wolnym zwiedzają, mogą odpocząć oraz nawiązać nowe przyjaźnie.

  Wszystkie wyjazdy były możliwe dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły p. Marka Kaźmierskiego, który od początku trwania projektu praktyk zagranicznych, inicjował i koordynował wszystkie działania ze strony szkoły. Więcej >>


  Grecja 2017 - praktyki zawodowe _ wiosna grupa 1

  19 marca 2017 roku młodzież z Naszej szkoły miała okazję odbyć 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu unijnego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+, finansowanego ze środków unijnych, dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły p. Marka Kaźmierskiego przy wydatnej pomocy koordynatora całego przedsięwzięcia p. Tomasza Wróblewskiego. Wśród nich byli uczniowie z klasy pierwszej i drugiej. Zakwaterowani byli na Riwierze Olimpijskiej w hotelu San Panteleimon. Uczniowie mogli zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i nabyć nowe umiejętności w swoim zawodzie. Na miejscu mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach informatycznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Pobyt w Grecji urozmaicony był różnymi atrakcjami. Młodzież każdego dnia, w czasie wolnym, mogła spędzać czas na plaży, czy też rozgrywać mecze piłki nożnej i siatkowej na pobliskich boiskach. Wielką atrakcją dla naszych uczniów były wizyty w zakładach i wycieczki, które odbywały się w czasie wolnym od praktyk. Jedną z nich było odwiedzenie Szkoły Wyższej w miejscowości Katerini, gdzie uczniowie mogli porównać warunki i sposób nauczania oraz młodzież grecką do polskich szkół i polskiej młodzieży, jak i również wysłuchać wykładu i prezentacji na temat szkolnictwa i nauczania w zakresie logistyki w Grecji. Więcej >>>


  Mamy nową siłownię i salę fitness ;-) 

   


  ARCHIWUM